Convocatòria pública per a l’elecció del jutge/ssa de pau de Calonge de Segarra

Dilluns, 8 d'abril de 2019 a les 00:00

El termini per presentar candidatures finalitza el proper 12 d'abril de 2019.

L’Ajuntament de Calonge de Segarra ha iniciat els tràmits per una proposta de nomenament i elecció del jutge de pau titular i substitut de Calonge de Segarra. El jutge o jutgessa de pau és la persona que exerceix les funcions jurisdiccionals corresponents als jutjats de pau, és elegit per l’ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període de 4 anys.

Els requisits per a optar a l’elecció del jutge de pau són: ser major d’edat, estar en possessió de la ciutadania espanyola, ser veí/ïna del municipi de Calonge de Segarra, no trobar-se incurs en les causes d’incompatibilitat regulades pels articles 389 a 397 de la LOPJ, i no tenir cap impediment físic o psíquic per desenvolupar el càrrec.

Tothom qui estigui interessat/da en ocupar el lloc pot presentar la sol·licitud per escrit al Registre General de l’Ajuntament de Calonge de Segarra, en horari d’atenció al públic, fins al 12 d’abril de 2019.

Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació següent:

  • Fotocòpia del DNI
  • Declaració jurada expressa de no trobar-se incurs en cap de les causes d’incapacitat i incompatibilitat que estableixen l’article 303 de la Llei orgànica 6/1985, del Poder Judicial i 13 i 14 del Reglament 3/1995, de 7 de juny dels jutges de pau
  • Currículum vitae
Darrera actualització: 08.04.2019 | 10:01