Informació pública de la correcció d’errades de la ubicació d’un aerogenerador del parc eòlic Anoia i Segarra III

Dijous, 22 de febrer de 2024

Avui, 22 de febrer, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha publicat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, l’anunci de correcció d’errades de la ubicació de l’aerogenerador CAL04 del parc eòlic Anoia i Segarra III.

L’Ajuntament de Calonge de Segarra va detectar la discrepància de la localització de l’esmentat aerogenerador entre el projecte presentat pel promotor i l’anunci d’informació pública, i la va comunicar a la Generalitat per tal que es pronunciés sobre quina era la ubicació correcta. Finalment, la Generalitat ha indicat la localització correcta de l’aerogenerador en qüestió i ha obert un període d’informació pública per tal de poder examinar l’expedient i presentar al·legacions, si escau.

Per tant, dins del termini de 30 dies, comptats a partir del 23 de febrer de 2024, les persones físiques o jurídiques afectades per aquesta correcció d'errors poden examinar el projecte a les oficines de la Direcció General d'Energia, carrer del Foc, número 57 de Barcelona o al tauler d'anuncis de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=481520&idens=1) i formular, preferentment per mitjà electrònic (https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica), indicant a l'assumpte el número de l'expedient que consta al títol de l'Anunci, i dirigides al Servei d'Autorització d'Instal·lacions Elèctriques de la Direcció General d'Energia, les al·legacions que creguin oportunes.

La consulta presencial requerirà sol·licitar cita prèvia, trucant al telèfon 938574000 en horari de 9h a 14h, o enviant un correu electrònic a renovables.accioclimatica@gencat.cat.

Darrera actualització: 22.02.2024 | 10:22