Últims dies d'informació pública del projecte del parc eòlic Anoia i Segarra II

Dimecres, 1 de març de 2023 a les 09:15

Parc eòlic Anoia i Segarra II: últims dies per presentar al·legacions.

El 26 de gener s’ha publicat al DOGC l’anunci pel qual se sotmet a informació pública la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia i de construcció, autorització del projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable i avaluació d’impacte ambiental del projecte de parc eòlic anomenat PE Anoia i Segarra II, de 29,9 MW sobre terreny en sòl no urbanitzable, i la seva infraestructura d’evacuació, als termes municipals d'Ivorra i Estaràs, a la província de Lleida, i Castellfollit de Riubregós, Pujalt, Calaf, Sant Martí, els Prats, Rubió, Veciana i Calonge de Segarra, a la província de Barcelona (exp. FUE-2021-02161704).

Aquest parc eòlic no té projectat cap aerogenerador al terme municipal de Calonge de Segarra però sí que té afectació en la instal·lació de:

- Subestació transformadora 220/30 kV (situada al paratge de Ca l’Escura)

- Pas de línia d’alta tensió (des del paratge de Ca l’Escura fins al municipi de Rubió, de 17 km. en total, amb torres de 30 a 53 m. d’alçada)

Totes aquelles persones interessades o entitats que es considerin afectades poden examinar el projecte tècnic executiu, el projecte d'actuació específica, l'estudi d'impacte ambiental a les oficines de la Secció d'Activitats Radioactives i Extractives i Energia, Avinguda del Segre, número 7 de Lleida o al tauler d'anuncis de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1) i formular, preferentment per mitjà electrònic (https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica), indicant a l'assumpte el número de l'expedient (FUE-2021-02161704), i dirigida al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Serveis Territorials a Lleida, les al·legacions que creguin oportunes en el termini de 30 dies comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al DOGC.

Podeu consultar l’anunci d’informació pública, el projecte i tota la documentació en exposició pública en l’enllaç següent:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=404519&idens=1

Totes aquelles persones interessades a consultar el projecte en paper, poden fer-ho a les oficines de l’Ajuntament de Calonge de Segarra, amb cita prèvia per la disponibilitat de l’espai.

 

Darrera actualització: 02.03.2023 | 11:39