Últims dies d'informació pública del projecte del parc eòlic Anoia i Segarra III

Dimecres, 1 de març de 2023 a les 09:30

Parc eòlic Anoia i Segarra III: últims dies per presentar al·legacions.

Avui, 27 de gener, s’ha publicat al DOGC l’anunci pel qual se sotmet a informació pública la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, autorització del projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable i avaluació d’impacte ambiental del projecte del parc eòlic anomenat Anoia i Segarra III, de potència total instal·lada de 37,2 MW limitada a 35,7 MW sobre terreny, en sòl no urbanitzable, als termes municipals de Castellfollit de Riubregós i Calonge de Segarra, a la província de Barcelona, i les seves infraestructures d’evacuació, línies soterrades a 30 kV, subestació SET Calonge 30/220 kV, línia aèria d’alta tensió 220 kV, centre de mesura i línia soterrada d’alta tensió 220 kV, als termes municipals de Calonge de Segarra, Pujalt, Calaf, Sant Martí Sesgueioles, els Prats de Rei, Veciana i Rubió, a la província de Barcelona (exp. FUE-2021-02161860, ref. 2254).

Aquest parc eòlic té projectats 3 aerogeneradors al terme municipal de Calonge de Segarra, ubicats al polígon 1, parcel·les 111, 136 i 139. A més a més, hi ha les afectacions següents en el municipi:

- Subestació transformadora 220/30 kV (situada al paratge de Ca l’Escura)

- Pas de línia d’alta tensió (des del paratge de Ca l’Escura fins al municipi de Rubió, de 17 km. en total, amb torres de 30 a 53 m. d’alçada)

Totes aquelles persones interessades o entitats o entitats que es considerin afectades poden examinar el projecte tècnic executiu, el projecte d'actuació específica i l'estudi d'impacte ambiental a les oficines de la Direcció General d'Energia, carrer del Foc, número 57 de Barcelona o al tauler d'anuncis de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1) i formular, preferentment per mitjà electrònic (https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica), indicant a l'assumpte el número de l'expedient que consta al títol de l'Anunci, i dirigida al Servei d'Autorització d'Instal·lacions Elèctriques de la Direcció General d'Energia, les al·legacions que creguin oportunes en el termini de 30 dies comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al DOGC.

La consulta presencial a la Generalitat de Catalunya requerirà sol·licitar cita prèvia, trucant al telèfon 93 857 40 00 en horari de 9h a 14h, o enviant un correu electrònic a renovables.accioclimatica@gencat.cat.

Totes aquelles persones interessades a consultar el projecte en paper, poden fer-ho a les oficines de l’Ajuntament de Calonge de Segarra, amb cita prèvia per la disponibilitat de l’espai.

Es pot consultar l’anunci d’informació pública, el projecte i tota la documentació en exposició pública en els enllaços següents: 

L’Ajuntament anima a tothom qui ho desitgi a participar en el procés d’exposició pública i, en el cas d’haver-hi objeccions, a fer les al·legacions corresponents.

Darrera actualització: 02.03.2023 | 11:40